De Reis

De Reis

ik weet niet meerhoe ik hier terechtgekomen benniets ruikt of smaakt zoals ik het kenen niemand spreekt mijn taal het is de windhet is de wind die mij vertellen kanwaarom hij huis en haard, mijn koers wegnamen waar mijn weg toe leidt zie je hoe ik dansen kanzwaai en...
De Reis

Mensen

zie ze liggen al die mensenzie wat liggen ze erbijde een met vlekken op zijn benenmislukte tattoo op zijn zijde ander net te rood gebakkenmet van die putten in haar dijzie ze bruin liggen te wezendikke kinderen erbij ik dacht dat ik het niet erg mee hadmaar halleluja...
De Reis

De dag dat ik vloeibaar werd

ooit was ik heus nog een solide lijfgevuld tot aan de randopgebouwd uit tastbaar weefselen met een eigen buitenkant ik had een mening en gedachtenin mijn hoofd een huis van mistwaarin ik dromen goed bewaardewaar niemand het bestaan van wist maar plots lig ik hier te...
De Reis

Twee vrouwen

1962Het was winter. Haar kinderen schaatsten buiten op de sloten voor de boerderij. Het weiland lag onder een donzen deken dat blauw licht gaf onder het schijnsel van de maan. Haar man verdween aan de andere kant van het raam steeds verder in de mist. Ze zag nog net...
De Reis

Onverwacht

Op een nacht, eentje van klotsend water in het maanlicht, groepsgesprekken, zandkorrels tussen de tenen en onverwachte herenigingen met vertrokken vrienden, doofden de lichtjes en stopte de muziek zonder dat we het merkten. Ik eindigde met mijn rokje op mijn enkels...